<h2 style="font-style: normal; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Hydrostatick&eacute; převodovky zahradn&iacute;ch traktorů</h2>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Vět&scaron;ina v&yacute;robců zahradn&iacute;ch traktorů montuje hydrostatick&eacute; převodovky značky Tuff Torq, kter&yacute; vyr&aacute;b&iacute; celou řadu různ&yacute;ch převodovek nejen pro zahradn&iacute; traktory.</p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Na na&scaron;em trhu se u zahradn&iacute;ch traktorů v cenov&eacute; relaci cca nad 70.000 Kč setk&aacute;te v přev&aacute;žn&eacute; vět&scaron;ině s převodovkami Tuff Torq K46 a u traktorů vy&scaron;&scaron;&iacute; kategorie s variantou Tuff Torq K62. Oba dva typy hydrostatick&yacute;ch převodovek jsou vyr&aacute;běny ve variant&aacute;ch bez uz&aacute;věrky nebo s uz&aacute;věrkou diferenci&aacute;lu (př&iacute;klady použit&iacute; najdete n&iacute;že).</p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><img style="font-size: 11px;" title="Hydrostatick&eacute; převodovky Tuff Torq K46 a K62 rozd&iacute;ly" src="/img/cms/prevodovky_k46ak62.jpg" alt="Hydrostatick&eacute; převodovky Tuff Torq K46 a K62 rozd&iacute;ly" /></p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Převodovka Tuff Torq K46</span></em></strong></span> &ndash; d&iacute;ky niž&scaron;&iacute; ceně jedna z nejpouž&iacute;vaněj&scaron;&iacute;ch převodovek v zahradn&iacute;ch traktorech. Poloosy o průměru 19 mm, objem olejov&eacute; n&aacute;plně 1,9l. Převodovka je vhodn&aacute; na pozemky o maxim&aacute;ln&iacute;m sklonu 10&deg;. Pokud je v proveden&iacute; s automatickou uz&aacute;věrkou diferenci&aacute;lu, pozemek může m&iacute;t maxim&aacute;ln&iacute; sklon 15&deg;.</p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Traktory s převodovkou K46 sice můžou vyjet i vy&scaron;&scaron;&iacute; svahy než 10&deg; př&iacute;padně 15&deg;, ale neměly by b&yacute;t na takov&yacute;ch pozemc&iacute;ch provozov&aacute;ny trvale, jinak si v&yacute;razně zkracujete<span style="font-size: 11px; color: #ff0000;"> životnost hydrostatick&eacute; převodovky!</span></p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;"><span style="font-size: medium;"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Převodovka Tuff Torq K62</strong></em></span></span> &ndash; d&iacute;ky vy&scaron;&scaron;&iacute; ceně jsou tyto převodovky použity pouze v traktorech vy&scaron;&scaron;&iacute; kategorie. Poloosy o průměru 25,4 mm, objem olejov&eacute; n&aacute;plně 2,5l. Převodovka Tuff Torq K62 dok&aacute;že přen&eacute;st v&iacute;ce s&iacute;ly z motoru na kola, proto je vhodn&aacute; na kopcovit&eacute; pozemky a tak&eacute; při shrnov&aacute;n&iacute; sněhu, př&iacute;padně tah&aacute;n&iacute; naložen&eacute;ho voz&iacute;ku. Traktory vybaven&eacute; převodovkou K62 jsou ide&aacute;ln&iacute; pro pozemky o maxim&aacute;ln&iacute;m sklonu 20&deg;. Pokud je použita převodovka K62 v proveden&iacute; s uz&aacute;věrkou diferenci&aacute;lu (ovl&aacute;danou ped&aacute;lem), pozemek může m&iacute;t sklon až 25&deg; (pozor v tomto př&iacute;padě na maxim&aacute;ln&iacute; svahovou dostupnost motoru!!! &ndash; informace n&iacute;že červeně). Převodovka Tuff Torq K62 je rovněž konstruov&aacute;na na vět&scaron;&iacute; počet motohodin, proto je vhodn&aacute; pro n&aacute;ročněj&scaron;&iacute; uživatele jako např. majitel&eacute; rozlehl&yacute;ch pozemků, fotbalov&eacute; hři&scaron;tě, obecn&iacute; &uacute;řady, atd.&hellip;</span></p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Pokud stoj&iacute;te před v&yacute;běrem vhodn&eacute;ho zahradn&iacute;ho traktoru a m&aacute;te kopcovit&yacute; ter&eacute;n, nevyb&iacute;rejte traktor jen podle v&yacute;konu motoru! Při j&iacute;zdě do kopce je potřeba vedle v&yacute;konn&eacute;ho motoru zvolit i vhodn&yacute; typ hydrostatick&eacute; převodovky. Můžete m&iacute;t na traktoru třeba i 50 HP, ale jestliže m&aacute;te traktor vybaven &bdquo;slab&scaron;&iacute; převodovkou&ldquo;, kter&aacute; nedok&aacute;že přen&eacute;st tolik s&iacute;ly z motoru na kola, stejně do toho potřebn&eacute;ho kopce nevyjedete (př&iacute;padně tam &bdquo;horko těžko&ldquo; vyjedete, ale bude to na &uacute;kor životnosti hydrostatick&eacute; převodovky).</span></p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Jestliže si zvol&iacute;te traktor s vhodnou hydrostatickou převodovkou pro V&aacute;&scaron; pozemek (svah), z na&scaron;&iacute; zku&scaron;enosti můžeme ř&iacute;ct, že hydro převodovka V&aacute;m bude dlouho a spokojeně sloužit a zpravidla tyto převodovky &bdquo;přež&iacute;vaj&iacute;&ldquo; celou životnost traktorů.</span></p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</p>

<h2 style="font-style: normal; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: center;"><span style="font-size: 20px; color: #000000;">Př&iacute;klady použit&iacute;</span></h2>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Převodovky&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tuff Torq K46 bez uz&aacute;věrky diferenci&aacute;lu</strong></span> se montuj&iacute; do zahradn&iacute;ch traktorů značek Husqvarna, Castel Garden, Stiga, Honda, John Deere X100 a X300, atd&hellip; D&aacute;le je tato převodovka použita v jednom proveden&iacute; trakoru Challenge &ndash; jedn&aacute; se o nejlevněj&scaron;&iacute; model a to&nbsp;</span></p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"> </p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Převodovky&nbsp;<span style="text-decoration: underline;"><strong>Tuff Torq K46 s automatickou uz&aacute;věrkou diferenci&aacute;lu</strong></span>&nbsp;nahrazena převodovkou s mechanickou uz&aacute;věrkou od firmy HydroGear T3 najdete v traktorech Challenge a Starjet</span></p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Převodovka <span style="text-decoration: underline;">HydroGear T3</span>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><a title="Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-22 P3 2021" href="http://www.profisekacky.cz/zaber-100-120cm/12225-zahradni-traktor-seco-starjet-iii-uj-102-22-p3-2021.html">Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-22 P3 2021</a>,&nbsp;<a title="Zahradn&iacute; traktor SECO Challenge MJ 102-22HP  2021" href="http://www.profisekacky.cz/zaber-100-120cm/7974-zahradni-traktor-seco-challenge-mj-102-22hp-2021.html">Zahradn&iacute; traktor SECO Challenge MJ 102-22HP 2021</a>,&nbsp;<a title="Zahradn&iacute; traktor SECO Challenge AJ 92-16HP  - uz&aacute;věrka 2020" href="http://www.profisekacky.cz/zaber-do-100cm/7973-zahradni-traktor-seco-challenge-aj-92-16hp-uzaverka-2020.html">Zahradn&iacute; traktor SECO Challenge AJ 92-16HP - uz&aacute;věrka</a></p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Převodovka <span style="text-decoration: underline;"><strong>Tuff Torq K62 bez uz&aacute;věrky diferenci&aacute;lu</strong></span>&nbsp;- už se nemontuje</p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">&nbsp;</p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 11px;">Převodovky <span style="text-decoration: underline;"><strong>Tuff Torq K62 s uz&aacute;věrkou diferenci&aacute;lu</strong></span> uvid&iacute;te na tuzemsk&eacute;m trhu např. v traktorech&nbsp;</span><a title="Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-22 P4 2021" href="http://www.profisekacky.cz/zaber-100-120cm/12281-zahradni-traktor-seco-starjet-iii-uj-102-22-p4-2021.html">Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-22 P4 2021</a>,&nbsp;<a title="Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-22 P5 2021" href="http://www.profisekacky.cz/zaber-100-120cm/12288-zahradni-traktor-seco-starjet-iii-uj-102-22-p5-2021.html">Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-22 P5 2021</a>,&nbsp;<a title="Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-23 P6 2021" href="http://www.profisekacky.cz/zaber-100-120cm/12301-zahradni-traktor-seco-starjet-iii-uj-102-23-p6-2021.html">Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-23 P6 2021</a></p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;">Převodovky&nbsp;<strong>Tuff Torq K664 s uz&aacute;věrkou diferenci&aacute;lu</strong>&nbsp;uvid&iacute;te na tuzemsk&eacute;m trhu např. v traktorech&nbsp;<a title="Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-24 P4 4x4 2021" href="http://www.profisekacky.cz/zaber-100-120cm/10357-zahradni-traktor-seco-starjet-iii-uj-102-24-p4-4x4-2021.html">Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-24 P4 4x4 2021</a>,&nbsp;<a title="Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-23 P6 4x4 2021" href="http://www.profisekacky.cz/zaber-100-120cm/12243-zahradni-traktor-seco-starjet-iii-uj-102-23-p6-4x4-2021.html">Zahradn&iacute; traktor SECO Starjet III UJ 102-23 P6 4x4 2021</a></p>

<p style="font-style: normal; font-size: 11px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;"> </p>

Zboží přidáno do oblíbených
Zboží bylo přidáno do porovnání

Používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu.

Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies.